Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Internetová stránka obce Ihráč.

plagat_beneficny_2018-page-001.jpg


 

UPOZORNENIE NÁJOMCOM POZEMKOVVytlačiť
 

Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor pozemkový a lesný, upozorňuje všetkých nájomcov poľnohosodárskych pozemkov na účinnosť vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 172/2018 Z.z. k zákonu č. 504/2003 Z.z. z 28. mája 2018, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe a rozsahu vedenia a poskytovania údajov z evidencií vedenýách nájomcom a stanovenia obvyklej výšky nájomného od 1.7.2018.

Podľa §4 vyhlášky 172/2018 Z.z. evdencia o dohodnutom a zaplatenom nájomnom sa vedie podľa katastrálnych území a v členení pozemkov podľa § 1 ods. 2 zákona za obdobie kalendárneho roka v tabuľkovej forme v listinnej podobe alebo elektronickej podobe podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 2.

Evidencia nájomného môže byť pri poľnohospodárskej pôde rozčlenená na ornú pôdu, trvalé trávnaté porasty a poľnohospodársku pôdu s trvalými porastmi.

Ak dohodnutá výška nájomného zahŕňa aj daň z pozemkov, za nájomné sa na účely tejto vyhlášky považuje suma nájomného po odpočítaní dane z pozemkov.

Podľa § 5 ods. 1 stanovenie obvyklej výšky nájomného nájomca poskytuje podľa § 14 ods. 3 zákona okresnému úradu sumárne údaje z evidencie nájomného za kalendárny rok v tabuľkovej forme v  listinnej podobe alebo elektronickej podobe za každé katastrálne územie.

Okresný úrad spracúva poskytnuté údaje podľa katastrálnych území a v členení poľnohospodárskej pôdy podľa § 4 ods. 2.

Podľa § 6 ods. 1 evidencie vedené do 30. júna 2018 zosúladia nájomcovia s touto vyhláškou najneskôr do 31. decembra 2018.

Z uvedeného vyplýva povinnosť nájomcov poľhohospodárskej pôdy zaslať Okresnému úradu Žiar nad Hronom do 31. 12. 2018 evidenciu v zmysle príloh vyhlášky 172/2018 Z. z.

Doručuje sa užívateľom pozemkou
formou verejnej vyhlášky

                                                                                         Ing. Marika Ďuricová
                                                                       vedúca pozemkového a lesného odboru


 
 

dnes je: 15.12.2018

meniny má: Ivica

  • Piatok0-6graphic-icon
  • Sobota-1-5graphic-icon
  • Nedeľa-1-6graphic-icon
webygroup
ÚvodÚvodná stránka