Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Životné prostredie

Vydávanie rybárskych lístkov
Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov a kríkov
Žiadosť o vydanie súhlasu na povolenie stavby malého zdroja znečistenie ovzdušia

 

Vydávanie rybárskych lístkov

Loviť a privlastňovať si ryby v rybárskych revíroch môžu len osoby, ktoré sú držiteľmi platného rybárskeho lístka a platného povolenia na rybolov. Rybársky lístok vydáva obec. Povolenie na rybolov  vydáva užívateľ, t.j. oprávnená osoba, ktorej Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky pridelilo výkon rybárskeho práva v rybárskom revíri. Deťom mladším ako 15 rokov sa rybársky lístok môže vydať iba so súhlasom zákonného zástupcu.

Rybársky lístok a povolenie na rybolov je osoba povinná mať počas lovu rýb pri sebe a pri kontrole ich predložiť na požiadanie príslušníka Policajného zboru, príslušníka obecnej polície alebo členovi rybárskej stráže.

Potrebné je predložiť: platný občiansky preukaz.

Poplatky:

- rybársky lístok týždenný: =1,50 €,

- rybársky lístok mesačný: =3,- €,

- rybársky lístok ročný: =6,50 €,

- rybársky lístok trojročný: =16,50 €,

- od poplatku sú oslobodené deti do 15 rokov.

Vybavuje: Jarmila Pačová, tel. 045/6726173, e-mail: obec@ihrac.sk

Doba vybavenia: na počkanie.

 

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov a kríkov

Žiadosť sa predkladá na predpísanom tlačive.

Súhlas orgánu ochrany prírody na výrub dreviny sa nevyžaduje:

- na stromy s obvodom kmeňa do 40 cm, meraných vo výške 130 cm nad zemou a
  krovité porasty s výmerou do 10 m2,

- pri obnove produkčných ovocných drevín, ak sa výsadba nových ovocných drevín
  uskutoční do šiestich mesiacov odo dňa výrubu,

- pri bezprostrednom ohrození zdravia alebo života človeka alebo značnej škody na majetku,

- na stromy s obvodom kmeňa do 80 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, ak
  rastú v súkromných záhradách a záhradkárskych osadách.

Prílohy žiadosti:

- situačný nákres (kópia katastrálnej mapy) so zákresom drevín, na výrub ktorých je
  podaná žiadosť,

- kópia listu vlastníctva,

- súhlas vlastníka pozemku, na ktorom drevina rastie, ak žiadateľ nie je vlastníkom.

Vybavuje: Ľudmila Febenová, tel. 045/6726173, e-mail: starostka@ihrac.sk

Doba vybavenia: v súlade s platnými právnymi predpismi 30 resp. 60 dní.

Poplatok:

- fyzické osoby: =10,- €,

- právnické osoby a fyzické osoby oprávnené na podnikanie: =100,- €.

 

Žiadosť o vydanie súhlasu na povolenie stavby malého zdroja znečistenia ovzdušia

Malý zdroj znečistenia ovzdušia je definovaný vo Vyhláške Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 356/2010 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší (Vyhláška).

 


 

dnes je: 23.9.2019

meniny má: Zdenka

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka